головнаконтактна інформація
Персонал - журнал інтелектуальної еліти РУБРИКИ
№ 12/2005 
Персонал № 12/2005
архів номерів
рік: 2008   2007   2006   2005   
2004   2003   2002
Аналітичний щотижневик Персонал-плюсМетодика «МАС»

Тест

Інструкція. Прочитайте уважно кожну наведену нижче пропозицію і закресліть відповідну цифру праворуч, якщо ви згодні із цим висловлюванням. Намагайтесь відповідати щиро і точно.

Ключ до постановки діагнозу

Шкала «прагнення до соціального престижу»: враховують бали зі знаком «+» при позитивних відповідях за позиціями 1, 4, 7, 10, 13, 16, 22, 28, 31, 34 і зі знаком «–» при позитивних відповідях за позиціями 19 і 25.

Текст опитувальника

№ п/п

Тверждення

Ніколи

Часто

Дуже часто

1

Мені подобається перебувати в центрі уваги

1

2

3

2

Коли я працюю, це виглядає так, наче я все ставлю на карту

1

2

3

3

Мені важливо, щоб мої результати були найкращими

1

2

3

4

Я прагну належати до обраного середовища

1

2

3

5

До себе я більш строгий, ніж до інших

1

2

3

6

Я порівнюю свої результати й успіхи з результатами інших людей

1

2

3

7

Я дорожу визнанням оточуючих

1

2

3

8

Невдачі стимулюють мене сильніше, ніж успіхи

1

2

3

9

Азарт змагання мені невластивий

1

2

3

10

Мені подобається виступати перед великою аудиторією

1

2

3

11

Я витрачаю більше часу на читання спеціальної літератури, ніж художньої

1

2

3

12

Я готовий працювати на межі своїх сил, щоб випередити конкурентів

1

2

3

13

Моє честолюбство допомагає моїм досягненням

1

2

3

14

Я не роблю вчасно те, що необхідно було зробити

1

2

3

15

Я люблю оглядати спортивні змагання і брати в них участь

1

2

3

16

Похвала і визнання оточуючих окриляють мене

1

2

3

17

Труднощі і перешкоди змушують мене діяти

1

2

3

18

Я задоволений, коли мені вдається продемонструвати іншим свої сильні якості або вийти переможцем із важкої ситуації

1

2

3

19

Я задоволений тією посадою, що обіймаю, і не прагну більшого

1

2

3

20

Мене радує можливість багато й інтенсивно працювати

1

2

3

21

Мені подобаються складні задачі (ситуації), коли необхідно максимально мобілізуватися

1

2

3

22

Для мене важливо «вибитися в люди»

1

2

3

23

Коли у мене немає справ, відчуваю себе некомфортно

1

2

3

24

Я зроблю все, щоб інші не могли мене випередити

1

2

3

25

Я не маю бажання мати високий соціальний статус

1

2

3

26

Мої друзі вважають мене ледачим

1

2

3

27

Мене дивують люди, які витрачають усі сили і час на те, щоб обійти конкурентів

1

2

3

28

Траплялося, що я заздрив успіху або популярності інших людей

1

2

3

29

Я не звертаю уваги на свої досягнення

1

2

3

30

В атмосфері боротьби і конкуренції почуваюся добре

1

2

3

31

Мені хотілося б бути відомою людиною

1

2

3

32

Інколи я не доводжу справу до кінця

1

2

3

33

Я завжди прагну випередити інших, досягти кращих результатів

1

2

3

34

Я зроблю все, щоб домогтися поваги авторитетних для мене людей

1

2

3

35

Я заздрю людям, які не завантажені роботою

1

2

3

36

Успіх інших мене активізує і змушує діяти краще і швидше

1

2

3

Шкала «прагнення до досягнення мети»: врахо­вують бали зі знаком «+» при позитивних відпові­дях за позиціями 3, 6, 12, 15, 18, 21, 24, 30, 33, 36 і зі знаком «–» при позитивних відповідях за пози­ціями 9 і 27.

За кожною шкалою підраховують суму балів з урахуванням знаків.

Шкала «прагнення до суперництва»: враховують бали зі знаком «+» при позитивних відповідях за позиціями 2, 5, 8, 11, 17, 20, 23 і зі знаком «–» при по­зитивних відповідях за позиціями 14, 26, 29, 32, 35.

Висновки

Чим більша сума балів за тією чи іншою шка­лою, тим сильніше в обстежуваного виражене від­повідне прагнення.

За матеріалами:
Верещагина Л. А., Карелина И. М.
Психология потребностей и мотивация
персонала. — Харьков:
Гуманитар. центр, 2005.передплатний індекс 09881 про видання | реклама у виданні | контакти | попередня версія сайту